Produkt

Fastighetshantering

Med AVUX® fastighetshantering skapar du nya, modifierar och arkiverar dina egna fastigheter du sköter. I fastighetslistan kan du enkelt se alla fastigheter och till exempel deras skötselområden.

I fastighetens basuppgifter kan du enkelt lägga till och ändra till exempel allmän information, adressinformation och fastighetsrollsinformation (underhållsman, städare, fastighetsskötare, underleverantörer).

Under fastigheten kan du även hantera objektets faktureringsuppgifter, byggnader och lokaler, lagra dokument och bilder, sätta upp förbrukningsmätare på fastighets- och lokalnivå.

Flyttmeddelanden

Med AVUX® flyttmeddelanden tar du emot flyttanmälningar genom AVUX egna formulär som du kan sätta på din egna hemsida. Formuläret är tänkt att kopplas till kundens hemsida, där den boende enkelt kan hitta och fylla formuläret. Du kan till exempel påverka formulärets innehåll med din egen bekräftelsetext och om du vill få de förbrukningsvärden som den boende rapporterar in i samband med anmälan. När formuläret kvitteras i systemet är det bara att tilldela meddelandet till rätt lokal. Samtidigt kan man flytta ut gamla boende.

Servicebok

Med AVUX® servicebok ställer du in upprepande arbetsuppdrag och förebyggande underhållsuppgifter för dina fastigheter. Oavsett om det är månatlig gräsklippning eller årliga sprinkler- och brandinspektioner, schemalägg allt i förväg. Med serviceboken kan du skapa dina egna upprepande underhållsplaner för fastigheter, lokaler och utrustning. Om flera fastigheter har samma uppgifter kan du enkelt kopiera serviceboken för flera fastigheter och skapa serviceboksmallar.

Förbrukningsövervakning

AVUX® förbrukningsövervakning överser fastighetens och lokalernas värme-, el- och vattenförbrukning och minimerar eventuella kostnadsrelaterade problem. Grunden för energi monitorering är kontinuerlig och målinriktad förbrukningsuppföljning.

Med AVUX® förbrukningsövervaknings larmgränser, upptäcks förändringar i tid och det är möjligt att reagera på dem snabbt. Förbrukningsövervakningsinformation om energi- och vattenförbrukning är alltid uppdaterad och kan enkelt hittas på ett ställe.

Systemet informerar direkt den valda användaren omedelbart om den nya avläsningen avviker från det normala.

Funktionen fungerar bäst med applikationen för att ange avläsningarna och WEB-sidan för rapportering och modifiering.

Uppdragshantering

Med AVUX® uppdragshantering sköter du alla uppgifter gällande till underhållsavtalet under en modul. Alla felanmälningar samt serviceboksuppdrag behandlas genom uppdragshanterings modulen. Du kan enkelt redigera att-göra-listor och söka information, t.ex. per anställd eller efter uppgift.

Du kan lägga till prioritetsgrader, produkter, bilder, filer och mycket mer till uppdrag. Du kan även kommunicera med kunden under denna funktion.

Arbetstidsövervakning

Med AVUX® arbetstidsövervakning överser du anställdas arbetstider, raster, jour och frånvaro. Med arbetstidsövervakning kan du även se timmarna av ”produktivt arbete”. Arbetstidsrapporter kan schemaläggas direkt till löneadministrationen.

Publikationer

Med AVUX® publiceringar kan du enkelt skicka rapporter till utvalda mottagare. Funktionen är tänkt att ta bort steget när någon vill ha en specifik rapport, till exempel en gång i månaden. Du definierar bara mottagarna, rapporten som ska skickas och frekvensen, systemet tar hand om resten.

Fakturering

Med AVUX® fakturering kan du enkelt skicka allt fakturerbart arbete som utförts till ett externt faktureringssystem. Systemet är integrerat med faktureringssystemet som tar emot fakturan och skapar den till kunden. Sammanställda fakturor är möjliga att skickas från AVUX-systemet till det externa faktureringssystemet.

Integrationer

Med AVUX® integrationer ansluter du till exempel ett externt disponentsystem till AVUX-systemet. Funktionen hanterar import och export av uppdrag på ett sådant sätt att företaget inte behöver kvittera arbete separat till många olika system utan allt sköts lätt från ett program.

Rundor

Med AVUX® rundor hanterar du många fastigheter med samma uppdragsorder. Syftet med funktionen är att underlätta utförandet av arbeten som sker i sekvens, till exempel snöplogning, sandning, flaggning och veckovisa sopkörningar.